Новини
ЗАЩОТО ДОБРОТО Е ПОСТИЖИМО ЧОВЕШКО ДЕЛО: ДАРИТЕЛСКА ИНИЦИАТИВА НА АБТТА
  виж »

АБТТА призовава за координирани и пропорционални мерки в отговор на епидемията COVID-19
  виж »

Върховният орган на АБТТА потвърди необходимост от консолидиране на усилията на всички нива за информационно подпомагане потребителите на туристически услуги COVID-19
  виж »

още новини »
Абонирай се за новините
прекрати абонамент

 
  » НАЧАЛО
  ЗА НАС
  » ЧЛЕНОВЕ НА АБТТА
  НОРМАТИВНА УРЕДБА
  » ПАРТНЬОРИ
  ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
  Позиция
  » Полезни контакти
  » Прочетохме за Вас
  » АБТТА в медиите
  » КОНТАКТИ

АБТТА Е ЧЛЕН НА ECTAA
ЗОНА САМО ЗА ЧЛЕНОВЕ
Още не сте наш член? Станете сега!
Потребител:
Парола:
забравена парола »


 

 
 
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ » Новини » АБТТА снема довериeто си от Министъра на туризма Николина Ангелкова

С разбиране за своята уставна мисия - създаване на конкурентноспособна и икономически целесъобразна бизнес-среда за развитието  на българския туризъм и изправена пред  последствията на провежданата в последните години държавна политика, на 26 септември т.г. Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, АБТТА поиска оставката на Министъра на туризма  Николина Ангелкова.
На фона на  внесените десетки становища с експертни препоръки  и активна ангажираност на АБТТА с всички работни инициативи на административния орган от неговото учредяване в края на 2014 г. до настоящия момент, отсъствието на адекватна реакция от страна на ръководеното от Министър Николина Ангелкова  ведомство налага  извода за липса на професионални компетенции и административен капацитет за справяне със задълбочаващите се проблеми на българския туризъм.
Между причините, посочени от АБТТА в искането за оставка до Министър председателя на Република България са  безотговорно отношение спрямо реалното състояние в сектора и невъзможността да бъде осъществен ефективен диалог с висшата държавна туристическа администрация, и са изброени аргументите за исканата радикална промяна в управлението на българския туризъм:

•    Национална туристическа реклама, лишена от стратегическа визия и фокус на заложените рекламни дейности, хаотичен  туристически  маркетинг, неадекватно електронно присъствие на България на международната туристическа сцена,  липса на маркетингови активности в мобилни формати и в социални платформи;

•    Несъобразени със съвременните пазарни реалности Закон за туризма и свързана поднормативна уредба, възпрепятстващи икономическата инициатива в отрасъл с водещо значение за националната икономика и създаващи предпоставки за разстройство на конкуренцията на национално и Европейско ниво;

•    Катастрофално положение с националния туристически портал на България www.bulgariatravel.org , без активности от началото на 2015 г.;

•    Подпомагане на рекламните кампании на чуждестранни туроператори с държавни средства, липса на прозрачност в процедурата и  критериите  за избор на получателите на държавната помощ, нарушаване на свободната конкуренция чрез поставяне на чуждестранни икономически субекти в по-благоприятно положение спрямо българските туроператори;

•    Систематично манипулиране на общественото мнение относно истинското състояние на входящия туризъм в България с погрешни данни за броя на чуждестранните туристи, надвишаващи значително реалния брой;

•    Неосъществени и компроментирани държавни инициативи:
- Недопустима забава във въвеждането на автоматизирана Единна система за туристическа информация  ЕСТИ - ключов инструмент в борбата със
сивата икономика, защита  интересите на коректно работещия бизнес и гарантиране сигурността на потребителите на туристически услуги ;    

- Липса на  туристически представителства на България в основните емитиращи и перспективни туристически пазари, обявени като една от основните цели на новото министерство;

- Неприемлива  забава  в учредяването  на туристическите региони, компрометираща концепцията за туристическо райониране и възпрепятстваща регионалната туристическа политика и туристически маркетинг;

- Нереализирано звено за маркетингови проучвания, оценка и анализ в структурата на  новосъздаденото ведомство,  задължителен инструмент в дейностите по планиране, разпределение и мониторинг на средствата за националната туристическа реклама;
 

Като предупреждава, че всяко продължаващо неглижиране на изброените проблеми  би имало неблагоприятни  последствия не само върху българския туризъм, но и върху българската икономика като цяло,  АБТТА декларира екпертна готовност за участие в тяхното решаване и  призовава  към консолидиране на усилията на всички нива, между всички с добронамерен интерес за постигане на  устойчиво и конкурентно туристическо развитие.

3 октомври  2017 г.                                                  Управителeн съвет на АБТТА
София                                             
                                                        
 

"Акцент-Д" - уеб дизайн